دکتر علی شریعتی، آزاده ای حقیقت جو

دکتر علی شریعتی، آزاده ای حقیقت جو


دکتر علی شریعتی، در دوم آذر سال 1312 در روستای مزینان از حوالی شهرستان سبزوار متولد شد. وی در سال 1334 در رشته ادبیات فارسی دانشگاه مشهد پذیرفته و پس از دریافت مدرک لیسانس، برای ادامه تحصیل به فرانسه فرستاده شد. دکتر شریعتی در سال 1345 و با درجه استادیاری، در رشته تاریخ دانشگاه مشهد استخدام شد و پس از چاپ کتاب اسلام شناسی و ایراد سخنرانی در حسینیه ارشاد تهران، به دستور شفاهی ساواک کلاس های درس او در دانشگاه مشهد از مهر سال 1350 تعطیل شد. وی در 29 خرداد 1356 در کشور سوریه درگذشت و در جوار حرم حضرت زینب به خاک سپرده شد.

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره این روشنفکر و استاد فرهیخته، گفتگویی با دکتر رامپور صدرنبوی، استاد رشته علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد و یکی از دوستان و همکاران دکتر شریعتی انجام داده است که در زیر می خوانید.
دکتر صدرنبوی در این گفتگو با بیان اینکه دکتر شریعتی خود را به دانشگاه متعلق می دانست، گفت: وی بیشتر اوقات در دانشکده حضور داشت و کلاس های درسش حتی تا فضای خانه وی نیز ادامه پیدا می کرد.
وی با اشاره به اینکه تدریس دکتر شریعتی به شکل اداری و کلاسیک انجام نمی شد، یادآور شد: دکتر شریعتی به شکل فلاسفه قدیم یونان و با روش بحث و جدل سعی داشت دانشجویان را به مباحث درس و دانشگاه علاقه مند کند.
دکتر صدرنبوی شتاب عجیب وی برای کسب حقایق را شاخصه مهم شخصیتی دکتر شریعتی دانست و اظهار کرد: وی دانشجویان مستعد را در بین کلاس ها شناسایی و حتی برای رفع مشکلات شخصی آنان نیز اقدام می کرد.
وی به بی اعتنایی دکتر شریعتی به مسائل مادی اشاره کرد و ادامه داد: دکتر شریعتی انسان آزاده ای بود که در فضای علم و حقیقت، برای آزادی می جنگید و هیچ گاه به دفاع از منافع شخصی خویش نپرداخت.
استاد علوم اجتماعی دانشکده ادبیات با بیان اینکه دکتر شریعتی در اثرگذاری بر دانشجویان بسیار موفق عمل می کرد، گفت: وی دانشگاه را معبدی می دانست که نه تنها دانشجو بلکه استاد نیز در آن محیط باید تغییر کند.
وی بی طرفی در کلاس های درس را یکی از مولفه های اصلی استاد از دید دکتر شریعتی معرفی و اظهار کرد: وی اعتقاد داشت استاد در عین حفظ امانت باید خود را در جایگاه عالم قرار دهد تا بتواند به بهترین شکل مطلب را برای دانشجویان تفهیم کند.
دکتر صدرنبوی انصاف، عدم مخالفت با کلامی که به حق گفته شده باشد، عدم تخریب مخالفان و شهامت سنجش فکر و ذهن خویش با عیار مخالفان را از شاخصه های کار علمی دکتر شریعتی برشمرد.
وی ادامه داد: مرتبه علمی از نظر دکتر شریعتی یک مقام صوری بود و وی همواره خود را انسانی برتر از سلسله مراتب اداری می دانست و هیچ گاه در چالش مناسبات اداری قرار نگرفت.
دکتر صدرنبوی با اشاره به روحیه حقیقت جویی وی گفت: دکتر شریعتی همواره سعی داشت که این روحیه حقیقت جویی را در بین دانشجویان نیز ایجاد کند و برای این مهم از تمام وجودش مایه می گذاشت.
دکتر صدرنبوی در پایان با اشاره به کتاب کویر دکتر شریعتی خاطرنشان کرد: کتاب کویر نمایشی از خود وی است که در آن به دنبال تنهایی زیبا و پرمعنایی بوده است که وسعتش به اندازه قدرت اندیشه انسانی است و در کلام و افکار دکتر شریعتی ظهور یافته است.
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این روشنفکر و استاد فرهیخته، نمونه ای از عکس های وی را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

 2

 

 

 

 

3