بازدید دکتر کافی از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه

بازدید دکتر کافی از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه، آیینه تمام نمای هویت و تاریخ دانشگاه

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه را آیینه تمام نمای هویت و تاریخ دانشگاه و بهترین مکان برای معرفی فعالیت های دانشگاه دانست.

  دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، صبح روز سه شنبه، 25 خرداد از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه بازدید کرد و در جریان فعالیت های مرکز قرار گرفت.

 رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این دیدار با اشاره به توقف چند ساله فعالیت های مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه گفت: آغاز به کار دوباره این مرکز نیاز به انرژی و علاقه زیادی داشت که با قبول مسئولیت از سوی دکتر ساکت، فعالیت در این مرکز از سر گرفته شد.

 وی با بیان اینکه ساختار سازمانی دانشگاه در حال تفییر است، ادامه داد: در وضعیت جدید می توان چارت سازمانی مرکز مفاخر را نیز به تصویب هیأت رئیسه رساند تا با ساختار جدید با توان بیشتر به کار ادامه دهد.

 دکتر کافی در خصوص چشم انداز مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه یادآور شد: این مرکز آیینه تمام نمای هویت، تاریخ و آینده دانشگاه است و بهترین مکانی است که می تواند فعالیت های دانشگاه را به نمایش بگذارد.

 وی آشنایی نخبگان با تاریخ و فعالیت های دانشگاه را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: شخصیت های شناخته شده علمی، فرهنگی و سیاسی زیادی در دانشگاه حضور پیدا می کنند که با توجه به وسعت دانشگاه و زمان اندک، امکان معرفی جامع و کامل دانشگاه وجود ندارد و موزه تاریخ دانشگاه می تواند در شناساندن پیشینه دانشگاه و اقدامات گسترده و متنوع آن نقش اساسی ایفا کند.دکتر کافی به افزایش کارایی مرکز در دوره جدید اشاره و خاطر نشان کرد: افتتاح موزه تاریخ دانشگاه در سال جدید می تواند به عنوان نقطه عطفی در معرفی تاریخ و هویت دانشگاه باشد.

 وی به تیم جوان مرکز اشاره و ابراز امیدواری کرد با مدیریت آقای دکتر ساکت و انرژی کارشناسان جوان و پرشور، این مرکز بتواند در شناسایی تاریخ و افتخارات دانشگاه به نسل جوان بیش از پیش موفق باشد.

 دکتر ساکت، رئیس مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه نیز در ادامه با تشکر از حضور دکتر کافی در مرکز، از حمایت های ایشان قدردانی کرد و گفت: مرکز تلاش دارد در دوره جدید، فعالیت های خود را گسترش دهد و در معرفی تاریخ و هویت دانشگاه نقش اساسی ایفا کند.

 وی با بیان اینکهنیروهای جوان انرژی زیادی برای فعالیت دارند، اظهار کرد: بخش های مستندسازی، فناوری اطلاعات، پژوهش و روابط عمومی چهار بخش مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه است که نیروهای جوان و دانشجو در این بخش ها مشغول جمع آوری و مستندسازی تاریخ و افتخارات دانشگاه، ارتباط با خانواده بزرگ و دیرینه سال آن و معرفی فعالیت های مرکز می باشند.

 گفتنی است بازدید دکتر کافی از نمایشگاه مرکز که به طور موقت برپا شده است و معرفی بخش های مختلف توسط کارشناسان، از دیگر برنامه های این دیدار بود.

 

 

   
 Mafakher 3  

 Mafakher 4

 

 Mafakher 5

 Mafakher 6