حضور دکتر افضل وثوقی در مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه

دکتر افضل وثوقی، استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه حضور یافت و ضمن آشنایی با فعالیتهای متنوع مرکز و بازدید از نمایشگاه موقت آن، به بیان خاطراتی از دکتر انزابی نژاد و دکتر خواجویان پرداخت.
وی با اشاره به تابستان 1357 که در فرانسه، با دکتر خواجویان در یک ساختمان سکونت داشته اند، گفت: وی از دانشجویان بسیار متدین و دیندار بود که در سالهای بعد نیز در ایران با راه اندازی گروه های فقیریابی به کمک افراد ناتوان در مشهد می پرداخت.
دکتر وثوقی به ریاست دکتر خواجویان در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد و ادامه داد: اخلاق نیک دکتر خواجویان باعث می شد که حتی مخالفان فکری ایشان، جذب وی شده و با دادن استقلال به گروه های سیاسی برای ایجاد فضایی آزاد در دانشگاه تلاش می کرد.
دکتر وثوقی همچنین به خاطرات خود با دکتر انزابی نژاد پرداخت و از سعه صدر و خانواده دوستی ایشان تعریف کرد.
وی در پایان با بیان اینکه مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه می تواند به کانون بزرگی برای شناخت فرهنگ و تاریخ خراسان تبدیل شود، آمادگی خود را برای همکاری با مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه اعلام کرد و گفت: موزه تاریخ و مفاخر دانشگاه گامی بلند در جهت آشنایی نسل جوان با تاریخ و پیشینه دانشگاه فردوسی مشهد است.

IMG 7049 

 

IMG 7044

 

photo 2016-08-14 11-36-05