عضویت عضو سابق شورای مرکزی آثار مفاخر و استاد دانشگاه در هیأت ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر عبدالرضا باقری، عضو سابق شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه و استاد گروه آموزشی بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عضویت در هیات ممیزه سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب کرد.
در قسمتی از این حکم آمده است :
در اجری بند 3 ماده 5 مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارذات و وظایف هیئت ممیزه موسسه و نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم برای مدت دو سال به عضویت هیئت ممیزه سازمان تحقیقات ، اموزش و ترویج کشاورزی منصوب می شوید.
ریاست دانشگاه فردوسی مشهد، قائم مقام معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، عضویت در شورای علوم و آموزش عالی کشور و عضویت در هیأت امنای تعدادی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور از سوابق اجرای ایشان  می باشد.
از دکتر باقری تا کنون 26 عنوان کتاب تخصصی، بیش از 160 مقاله در نشریه های علمی و بیش از 150 مقاله در همایش های داخلی و خارجی منتشر شده است.

 bagheri copy2 copy1
report b