اعضای محترم شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه

رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه

اعضای محترم شورای آثارمفاخر و اسناد دانشگاه

  • جناب آقاي دكتر محمد کافی / استاد دانشكده کشاورزی، رئیس دانشگاه و رئيس شوراي مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
  • جناب آقای دکتر احمدرضا بهرامی / استاد دانشکده علوم ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و نایب رئیس شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
  • جناب آقای دکتر محمدرضا هاشمی / دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • جناب آقای دکتر علی حائریان اردکانی / استاد بازنشسته دانشکده فنی و مهندسی
  • جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری / استاد دانشکده کشاورزی
  • سرکار خانم دکتر الهه کفشدار گوهرشادی/ استاد دانشکده علوم
  • جناب آقای دکتر سلمان ساکت/ استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دبیر شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه