7 سال ریاست دکتر باقری در 70 دقیقه

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم 7 سال ریاست دکتر باقری در 70 دقیقه می باشد برای دیدن نسخه کامل فیلم بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید.

 

 

 

تجلیل از دکتر بزرگ نیا

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مراسم تجلیل از دکتر بزرگ نیا می باشد برای دیدن نسخه کامل فیلم بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .

 

نشست مدیران در سال 1384

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مراسم نشست مدیران در سال 1384  می باشد برای دیدن نسخه کامل فیلم بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .

 


منتخب زندگی نامه 12 نفر از مفاخر

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم منتخب زندگی نامه مفاخر می باشد برای دیدن نسخه کامل فیلم بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .

 


فیلم مصاحبه دکتر محمود یزدی مطلق(فاضل)

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر محمود یزدی مطلق می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .