فیلم مصاحبه دکتر محمد رضایی پژند

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر محمد رضایی پژند می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .