فیلم مصاحبه دکتر غلامحسین رونقی

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر غلامحسین رونقی می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .