فیلم مصاحبه دکتر فائزه توتونیان

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر فائزه توتونیان می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .