فیلم مصاحبه دکتر سید محمد حسینی

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه سید محمد حسینی می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید.