فیلم مصاحبه دکتر محمد حسن راشد محصل

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر محمدحسن راشد محصل می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .