فیلم مصاحبه دکتر سید جلال الدین آشتیانی

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر سید جلال الدین آشتیانی می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .