فیلم مصاحبه دکتر جمشید درویش

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر جمشید درویش می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید.