فیلم مصاحبه دکتر علیرضا عاشوری

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر علیرضا عاشوری می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .