فیلم مصاحبه دکتر ماهرخ فلاحتی رستگار

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر ماهرخ فلاحتی رستگار می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .