سالروز برگزاری نخستین جشن طوس در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

سالروز برگزاری نخستین جشن طوس در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

نخستین جشن طوس در تاریخ 22/4/54 و با موضوع بزرگداشت مقام استاد طوس، ابوالقاسم فردوسی و شاهکار جاویدان او، شاهنامه و با برنامه های گوناگون مانند سخنرانی، نمایش فیلم، نمایشگاه کتاب و نقاشی، شاهنامه خوانی، نقالی و آیین پهلوانی به طور همزمان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و آرامگاه فردوسی آغاز شد و به مدت 5 روز ادامه یافت.
در این جشن و در بخش سخنرانی ها، دانشمندان و محققان ایرانی و خارجی پژوهش های خود را در زمینه شاهنامه شناسی عرضه کردند و هر کدام از منظری خاص به بحث و تحقیق پرداختند. این سخنرانی ها در حضور عده ای از علاقه مندان و دانش دوستان و اهل ادب و شیفتگان فردوسی و شاهنامه در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ایراد شد.
حضور ده سخنران برجسته داخلی از جمله پرویز ناتل خانلری، مجتبی مینوی، جلال خالقی مطلق، محمد محیط طباطبائی و محققان خارجی از جمله آندری یوگنیویچ برتلس و محمد نوری عثمانف (شوروی)، حسن عابدی و حسام الدین راشدی (هند)، ب. و. رابینسون و ج. موریسن ( انگلستان) در این جشن حائز اهمیت بود.
مجموعه سحنرانی های نخستین جشن طوس در سال 1355 در حاشیه دومین جشن و به همت دکتر ضیاءالدین سجادی در انتشارات سازمان جشن هنر به چاپ رسید.
لازم به ذکر است جشن طوس به همت دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری وزارت فرهنگ و هنر، انجمن آثار ملی و مجامع علمی و فرهنگی و سازمان جشن هنر در 4 سال پیاپی در شهر مشهد برگزار شد.
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد ضمن یادکرد برگزاری این رویداد بزرگ در دانشگاه فردوسی مشهد، نمونه هایی از تصاویر نخستین جشن طوس را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

 

toos 

 

 motlagh

 

rashed

 

bertles

 

khanlori

 

tabatabaee