احکام جدید اعضای شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه صادر شد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، در حکمی دکتر عبدالرحیم قنوات، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی را به مدت دو سال به عنوان عضو حقیقی شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه منصوب کرد.
وی همچنین در احكام جداگانه دیگری دكتر علي حائريان اردكاني، استاد بازنشسته گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشكده مهندسي و خانم دكتر الهه كفشدار گوهرشادي، استاد گروه آموزشی شیمی دانشكده علوم را برای دو سال دیگر به عنوان اعضاي حقيقي شوراي مركزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه ابقا کرد.
در اين احكام  ابراز امیدواری شده است که با استفاه از تجارب ارزنده اعضای شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه گام های مهم و ثمربخشی در حفظ و شناساندن آثار و اسناد مفاخر و مشاهیر دانشگاه دیرینه سال فردوسی مشهد برداشته شود.
گفتني است عالي ترين مرجع تصميم گيري مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه شورايي است متشكل از رئيس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوري، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي، رئيس مركز و سه نفر از اعضاي هيات علمي كه به پيشنهاد رئيس مركز و با حكم رئيس دانشگاه منصوب مي شوند.
مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در سال 1383 با هدف جمع آوري، حفظ و  نگهداري و ارائه اسناد و مدارك مربوط به تاريخ دانشگاه و مفاخر و مشاهير آن و تقويت پيوستگي ميان نسل جوان دانشگاهي با مفاخر و نامداران علمي و فرهنگي ايجاد شد. البته پيش از آن فعاليتهاي زيادي در اين راستا انجام شده بود كه مهم ترين آنها برگزاري چند بزرگداشت ملي و بين المللي براي مفاخر و نام آوران دانشگاه و تهيه فيلم هاي مستندي از زندگي استادان برجسته دانشگاه فردوسي بود.
فعاليت هاي اين مركز در سالهاي بعد رو به افول نهاد، اما در سال 92 و با روی کار آمدن هیأت رئیسه جدید، راه اندازی دوباره آن در دستور كار قرار گرفت و تا کنون اقدامات برجسته ای در راستای حفظ اسناد و آثار مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است.

 20600