کوچه های شهر به نام مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد نامگذاری شد

کوچه های شهر به نام مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد نامگذاری شد

به درخواست و با پیگیری مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد، بیست کوچه از شهر مشهد به نام مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد نامگذاری شد.
دکتر سلمان ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با اعلام این خبر افزود: با همکاری شورای اسلامی شهر مشهد، هجده کوچه از كوچه هاي شهر مشهد به نام مفاخر، استادان برجسته و اعضای هیأت علمی تاثیرگذار دانشگاه فردوسی مشهد نامبردار شد.
وی با تقدیر از رویکرد جدید شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد در هویت بخشی به شهر گفت: این طرح مدتها پیش در کمیته نامگذاری شورای شهر مشهد مطرح شد و بعد از ارائه در صحن علنی شورا مجوز لازم را برای اقدام دریافت کرد.
دکتر ساکت، با اشاره به اینکه مباحث مرتبط با هویت، همچون هویت ملی و بحران هویت یکی از مهم ترین مسائلی است که امروزه در کانون توجه صاحب نظران قرار گرفته است، گفت: تغییر و تحولات شتابان جهانی، به مسأله هویت اهیمتی دو چندان بخشید.
وی با انتقاد از اثربخشی اندک سیاست گذاری های فرهنگی در دهه های اخیر، اظهار کرد: نتیجه سیاستگذاری های نادرست، پرورش نسل هایی بوده است که نه تنها میزان آشنایی آنان با تاریخ و فرهنگ ایران بسیار کم است، بلکه اغلب ایشان اسطوره های علمی و مفاخر ادبی و فرهنگی شهر خود را نمی شناسند.
دکتر ساکت به دانشگاه به عنوان قلب تپنده علمی و فرهنگی جامعه اشاره کرد و ادامه داد: از آنجایی که دانشگاه در بسیاری از عرصه ها پیشگام و پیشتاز است، می تواند با نقش¬آفرینی در فعالیت های اینچنینی همچون نامگذاری خیابان های شهر، نقشی پررنگ در هویت بخشی توامان و متوازن ایرانی - اسلامی ایفا کند.
رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه یکی از راهکارهای مهم در این راستا را نامگذاری خیابان ها و کوچه ها به نام مفاخر و بزرگان شهر دانست و اظهار کرد: تکرار اسامی مفاخر در میان شهروندان می¬تواند در هویت بخشی به نسل جوان شهر موثر واقع شود.
دکتر ساکت در خصوص معیارهای گزینش نام برای کوچه ها عنوان کرد: در خصوص بسیاری از مفاخر و استادان، کوچه محل سکونت¬شان به نام خودشان نامگذاری شد و در خصوص استادان شاخص دیگر، کوچه های خیابان باهنر که نزدیک ترین خیابان به دانشگاه فردوسی مشهد است و از دیرباز به "کوی دانشگاه" شهرت داشته، به نام آنان نامبردار شد.
وی افزود: کوچه های خیابان باهنر به نام استادان دکتر سامی¬راد، دکتر اسماعیل بیگی، دکتر فیاض، دکتر سعادت، دکتر رامیار، دکتر رجایی بخارایی، دکتر حدیدی، استاد مدیرشانه چی، دکتر حائری، پروفسور فاطمی و دکتر شهابی و کوچه محل سکونت استادان دکتر عدالتی شعرباف، دکتر علوی مقدم، دکتر آزاد، دکتر سرافراز یزدی، دکتر درویش، دکتر ارقامی و دکتر شکورزاده به نام ایشان نامگذاری شد.
دکتر ساکت در پایان به نامگذاری خیابان منزل استاد قهرمان به نام ایشان و همچنین نامگذاری ایستگاه پارک ملت به نام ایستگاه دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد و گفت: این دو مورد از دیگر پیشنهادهای مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در راستای بزرگداشت مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه و همچنین هویت بخشی به شهروندان بوده که پیش از این در شورای شهر مشهد مصوب شده است ولی متاسفانه مصوبه تغییر نام ایستگاه پارک ملت به ایستگاه دانشگاه فردوسی هنوز عملی نشده است که امیدواریم هر چه زودتر به مرحله اجرا درآید.

گفتنی است این مهم در چهل و هفتمين جلسه علني شوراي پنجم شهر مشهد كه روز دوشنبه، 17 دی ماه در ساختمان شورای شهر و با همراهی اعضای محترم شورای شهر بویژه اعضاي کمیسیون فرهنگی به صحن علنی شورا رفته بود، به تصویب رسید.