شب محمود فرخ

شب محمود فرخ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

شب محمود فرخ، ادیب و شاعر برجسته خراسانی و دارنده درجه دکترای افتخاری از دانشگاه فردوسی مشهد به همت مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه و با همکاری مجله فرهنگی هنری بخارا و دانشکده ادبیات و علوم انسانی روز دوشنبه، 9 اردیبهشت ماه در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
آقای دهباشی، مدیرمسئول مجله فرهنگی هنری بخارا ضمن ابراز خرسندی از برگزاری شب محمود فرخ در دانشکده ادبیات، بخشی از یادداشت دکتر یوسفی با عنوان سرگذشت فرخ را قرائت کرد.
دکتر یاحقی، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد دربارۀ کتابخانۀ استاد محمود فرخ به ایراد سخن پرداخت و گفت: بخشی از این کتابخانه در سال 1349 و به همت دکتر جلال متینی، رئیس وقت دانشکده ادبیات به کتابخانه این دانشکده منتقل شد.
او همچنین با ذکر این نکته که کتابخانه دانشکده ادبیات با خرید کتاب از ورثه استاد فیاض در سال 51 غنی تر شد، افزود: در سال 1381 نیز دختر استاد فرخ بخش دیگری از کتابهای ایشان را به کتابخانه اهدا کردند و به این ترتیب کتابخانه ادبیات به گنجینه وسیعی از کتابهای استاد فرخ دست یافت.
دکتر یاحقی با بیان اینکه قلم فرخ بر روی بسیاری از کتاب های ایشان موجود است، یادآور شد: ایشان با اهتمام زیاد نظرها و دیدگاه های خود را در حواشی کتاب یادداشت می کردند و این گوهرهای نهفته در کتابخانه دانشکده ادبیات در اختیار علاقه مندان قرار دارد.
در ادامه دکتر جواد عباسی، استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه انسانی که در جامعه دیده می شود می تواند تاریخ ساز باشد، گفت: استاد محمود فرخ انسانی محفل ساز و حساس نسبت به محیط اجتماع و اهل سیاست بود و این گزینه ها از فرخ شخصیتی تاریخ ساز ساخته بود.
وی با نگاهی به زندگی فرخ سه گونه از پیوند او با تاریخ و تاریخ نگاری را مشخص کرد و یادآور شد: فرخِ اجتماعی، موثر و نقش آفرین، فرخِ گزارشگر تاریخ روزگار خود و فرخِ در خدمت تاریخ نگاری سه شخصیت ایشان است که البته گاهی این سه در هم تنیده می شوند.
دکتر عباسی یکی از شاخص ترین خدمات استاد فرخ را تصحیح "مجمل فصیحی" دانست و اظهار کرد: این کتاب یک استثنا در کتاب های تاریخی دوران مغول و مکمل مناسبی برای تعیین سالشمارها، زندگینامه ها و به خصوص اخبار خراسان و هرات است و حتی در مواردی بر منابع متقدم ارجحیت دارد.
دکتر حامد خاتمی پور، عضو هیات علمی دانشگاه کاشمر یکی از وجوه برجسته شعر استاد فرخ را اخوانیات او دانست و اظهار کرد: استاد فرخ با بسیاری از اهالی شعر و ادب مراوده ادبی داشته است که بیشتر این مفاوضات با امیری فیروزکوهی، بهار، صهبا و ابوالقاسم حبیب اللهی بوده است.
وی با بیان اینکه از بسیاری از اخوانیات فرخ می توان حال و هنجار زندگی و محیط اجتماعی او را دریافت، گفت: بیشترین نامه¬نگاری های ایشان با ملک الشعرای بهار بوده است که حتی تا روزهای آخر حیاتش این مکالمات ادامه داشته است.
در ادامه دکتر مجتبی مجرد، عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد و گردآورنده کتاب دیوان ملک الشعرای بهار به خط فرخ گفت: کامل ترین دیوانی که از بهار در دست داریم دیوانی است که استاد فرخ در سال های زندگی اش و در ارتباط شخصی با بهار آنها را جمع آوری کرده است که امسال این کتاب به چاپ رسیده است.
وی با بیان اینکه این دیوان در دوران حیات فرخ چاپ نشده است، یادآور شد: اشعار غیرقابل چاپ این دیوان و همچنین علاقه برای تکمیل آنها باعث شد که اشعار این دیوان در کتابخانه فرخ نگهداری شود که پس از درگذشت ایشان توسط دختر فرهیخته¬اش به کتابخانه اهدا شد.
دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی نیز به رابطه محمود فرخ با دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت و گفت: دانشکده ادبیات مشهد با یاری و همکاری او و موید ثابتی مجوز تاسیس گرفت و بنابراین استاد فرخ و موید ثابتی را باید در کنار دکتر علی اکبر فیاض از بنیانگذاران دانشکده ادبیات به شمار آورد.
وی با بیان اینکه انجمن ادبی فرخ ادیبان و سخنوران زیادی را جمع می کرد، گفت: بسیاری از جوانان خوش¬ذوق آن روزگار همچون اخوان، شفیعی کدکنی، باقرزاده و قهرمان که بعدها شاعران بزرگ حوزه خراسان بودند، مکررا در اشعار و مناظرات خود به بهره گیری از آن انجمن اشاره کرده اند.
رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با بیان اینکه اعطای دکترای افتخاری به استاد فرخ اعتباری بود که ایشان به آن لباس بخشید، اظهار کرد: این مراسم در سال 1353 و به پایمردی دکتر یوسفی و دکتر متینی انجام پذیرفت که مقارن با 80 سالگی ایشان بود.
وی برگزاری شب محمود فرخ را افتخاری برای دانشگاه فردوسی مشهد دانست و یادآور شد: این مراسم به پاس خدمات ماندگار او و با هدف ارج نهادن به نیکی ها و اثرگذاری های بی نظیر او برگزار شده است که این رفتار و منش او، ایشان را به یکی از مهم ترین چهره های هویتی شهر و استان تبدیل کرده است.
در پایان مراسم از کتاب روشنان دانشگاه، ویژه استاد محمود فرخ که شامل یادداشت های و شعرهای تقدیمی و بازنشر برخی از مقالات و اشعار استاد به همراه تصاویر و اسناد ایشان بود، رونمایی شد.