تبریک عید نوروز 1400

ه نام خدای بهار آفرین

بهارا زنده مانی زندگی بخش
به فروردینِ ما فرخندگی بخش

فرارسیدن فرخنده نوروز باستانی را که یادگار نیاکان و یادآور مهر و محبت و دوستی است، به همه وابستگان و دلبستگان دانشگاه فردوسی مشهد شادباش می گویم و از خداوند منان برای همگان سلامتی، بهروزی، کامیابی و سربلندی آرزومندم.
امیدوارم دانشگاه دیرینه سال و پر افتخار فردوسی مشهد در سال 1400 سالی پربارتر و بشکوه تر پیش رو داشته باشد.

همه ساله بخت تو پیروز باد
همه روزگار تو نوروز باد

سلمان ساكت
رئيس مركز آثار مفاخر و اسناد
دانشگاه فردوسى مشهد