فیلم مصاحبه دکتر محمد مهدی رکنی

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر محمدمهدی رکنی می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .