فیلم مصاحبه دکتر جمشید قنبری

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر جمشید قنبری می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .