فیلم مصاحبه دکتر حسین اشتیاق حسینی

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر حسین اشتیاق حسینی می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .