فیلم مصاحبه دکتر فریدون ایرانی

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر فریدون ایرانی می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .