معرفی مرکز

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با هدف جمع آوری، حفظ و نشر اسناد تاریخی دانشگاه و آثار مفاخر و پیشکسوتان آن تاسیس شده است.
طرح اولیه مرکز در تاریخ 1382/11/14برای تصویب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شد. پس از تصوب در وزارت علوم در تاریخ 1382/12/18، آیین نامه¬ آن در جلسه 1383/2/29 هیأت رئیسه دانشگاه مصوب گردید و در نهایت در دستور کار هیأت امنای دانشگاه های شمال شرق کشور قرار گرفت و در نهمین جلسه از دوره سوم به تاریخ 1384/4/13 به تصویب نهایی رسید و از آن پس فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.  این مرکز از سال 1384 تا 1392 به دلایلی تعطیل و فعالیت های آن با وقفه ای طولانی مواجه شد. مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در سال 1392 با روی کار آمدن مدیریت جدید فعالیت خود را از سرگرفت.
این مرکز بر آن است تا تمامی اسناد و مدارک شامل عکسها، تصاویر، فیلم ها، خاطرات، مصاحبه ها و هر آنچه تاریخ پر برگ و بار دانشگاه و فعالیت های اعضای برجسته آن را در بردارد، گردآوری کند و به عنوان سندی افتخارآمیز برای نسلهای آینده نگهداری نماید.