بزرگداشت مفاخر علمی دانشگاه

یکی از کرامت های فرهنگ علمی و دینی ما ، تقدیر و تجلیل از عالمان و استادان وارسته و فرهیختگان علم و دانش است . این مهم به لحاظ آثار و برکات فراوان در تربیت انسانهای صاحب فضل و دانا و نیز در تاثیر سیر و سلوک روحی و رفتاری طالبان علم و اندیشه ، جایگاه مهمی در فرهنگ ما داشته است . افزون بر این منابع تعلیم و تربیت اسلامی و ملی ما همواره تکریم و توقیر استادان علم و دانش را گوشزد نموده است مدیریت دانشگاه به تأسی از این راه و رسم دیرین تلاش نموده است در حد مقدور به تجلیل و تکریم استادان و شخصیتهای علمی و فرهنگی و تاثیر گذار در روند توسعه علمی و فرهنگی دانشگاه بپردازد. برنامه ریزی برای تجلیل از مفاخر علمی فرهنگی دانشگاه با هدف ایجاد انگیزه در دانشجویان و نسل جوان و همچنین تقویت خودباوری در جوانان دانشجو از جمله برنامه های مورد توجه مدیریت دانشگاه در این دوره بوده است . این برنامه در چند سال گذشته با حضور افراد برجسته کشور و در برخی موارد با دعوت از افراد برجسته ای از خارج کشور صورت گرفته و بسیار مورد توجه مسئولان طراز اول کشور و صاحبنظران علمی و فرهنگی قرار گرفته است . استادان ارجمندی که تاکنون از آنها تحلیل به عمل آمده است عبارتند از :

طبق برنامه ریزی انجام شده ، این گونه مراسم همچنان ادامه خواهد یافت . لازم به توضیح است که مجموعه علمی منتشر شده در این زمینه ، اسناد و مدارک علمی بسیار ارزنده ای برای محققان و دانش پژوهان کشور خواهد بود .