• رشته و گرایش شيمي
 • محل تولد تبريز
 • تاریخ تولد 1326
 • دانشکده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://heshtiagh.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش زراعت
 • محل تولد رکن آباد یزد
 • تاریخ تولد 1337
 • دانشکده کشاورزی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://profsite.um.ac.ir/~abagheri/

 • رشته و گرایش زیست شناسی
 • محل تولد کرمان
 • تاریخ تولد 1311
 • دانشکده دانشكده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش فلسفه و حكمت اسلامي
 • محل تولد یزد
 • تاریخ تولد 1310
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://mashshaei.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش زمين شناسي
 • محل تولد بیرجند
 • تاریخ تولد 1330
 • دانشکده دانشكده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://karimpur.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش زبانشناسي همگاني
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد چهارم بهمن 1313
 • دانشکده ادبیات
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش رياضي كاربردي
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 1326
 • دانشکده علوم ریاضی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://vahidian.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش تاريخ و تمدن ملل اسلامي
 • محل تولد روستای کورید شهرستان طبس
 • تاریخ تولد تیرماه 1325
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://jalili-m.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش مهندسي عمران
 • محل تولد مراغه
 • تاریخ تولد 29 تیر 1324
 • دانشکده مهندسی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://irani.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش فیزیک
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 1324
 • دانشکده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://rasad105.profcms.um.ac.ir