• رشته و گرایش آمار
 • محل تولد نریم آباد یزد
 • تاریخ تولد شهریورماه 1319
 • دانشکده علوم ریاضی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://mathstat.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=ac_staff&file=people&link_name=azarnush

 • رشته و گرایش علوم تربيتي
 • محل تولد بهشهر
 • تاریخ تولد 1321
 • دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://kouhestani.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات
 • محل تولد افضل آباد روستایی در بیرجند
 • تاریخ تولد 1321
 • دانشکده کشاورزی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://mhrashed.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش گیاهپزشکی
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 1318
 • دانشکده کشاورزی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://rastegar.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش شیمی
 • محل تولد بیرجند
 • تاریخ تولد 1321
 • دانشکده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://ronaghi.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش رياضي كاربردي
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 1326
 • دانشکده علوم رياضي
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://toutouni.profcms.um.ac.ir

 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 11 تیر ماه 1308
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش شيمي
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 27 اسفند 1237
 • دانشکده دانشكده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://mbakavoli.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش ژنتیک
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 29 خرداد 1318
 • دانشکده کشاورزی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://profsite.um.ac.ir/~eftekhar/

 • رشته و گرایش زبانشناسي همگاني
 • محل تولد 1323
 • تاریخ تولد لاهیجان
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://jahangiri.profcms.um.ac.ir
صفحه7 از7