• رشته و گرایش فقه و اصول
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد ۱۳۰۴
 • دانشکده دانشکده الهیات شهید مطهری
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش فقه و مباني حقوق اسلامي
 • محل تولد سبزوار
 • تاریخ تولد بهمن 1307
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://msaneie.profcms.um.ac.ir