• رشته و گرایش فقه و اصول
  • محل تولد مشهد
  • تاریخ تولد ۱۳۰۴
  • دانشکده دانشکده الهیات شهید مطهری
  • مرتبه علمی استاد
  • صفحه خانگی ندارد