Awesome Image

افتتاحیۀ باشگاه مفاخر و پیشکسوتان

افتتاحیۀ باشگاه مفاخر و پیشکسوتان

باشگاه مفاخر و پیشکسوتان با حضور دکتر کافی، رئیس دانشگاه و اعضای هیأت رئیسه و با استقبال خوب اعضای هیأت علمی بازنشسته، روز سه‌شنبه، 19 اردیبهشت‌ماه 1396 در محل مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه افتتاح شد.
امکان حضور اعضای هیأت علمی بازنشسته برای قرارهای شخصی و دانشجویی، برنامه‌ریزی برای حضور اعضای هیأت علمی بازنشسته به منظور دیدار استادان و دانشجویان با آنان، برنامه‌ريزي برای حضور دانش‌آموختگان برجسته به منظور دیدار استادان و دانشجویان با آنان از جمله برنامه‌های باشگاه مفاخر و پیشکسوتان می‌باشد.
دکتر کافی، رئیس دانشگاه در آیین افتتاح باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه با بیان اینکه استادان پیشکسوت سرمایه‌های اصلی دانشگاه هستند، حضور آنان را در دانشگاه غنیمت بزرگی شمرد و اظهار داشت: این باشگاه به عنوان خانۀ دوم استادان پیشکسوت است و انتظار این است که به دست توانای خود آنان اداره شود.
دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه نیز در آیین افتتاح باشگاه مفاخر و پیشکسوتان با ابراز خرسندی از به ثمر رسیدن یکی از مهم‌ترین اهداف مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه عنوان کرد: باشگاه مفاخر و پیشکسوتان با هدف پاسداشت كوشش‌هاي مفاخر و استادان پیشکسوت و افزایش تعلق خاطر آنان به دانشگاه افتتاح شده است.
وی ادامه داد: كوشش بر این است که باشگاه مفاخر و پیشکسوتان محیطی خاطره‌انگیز برای مفاخر و استادان برجسته و پیشکسوت دانشگاه فراهم کند.