پلان موزه

ورودی اتاق مطبوعات اداری فروشگاه راهروی گذار اتاق مرکز اتاق دیداری - شنیداری گالری یک گالری دو
Awesome Image

تاریخچۀ دانشگاه

نخستین گام در راه تأسیس دانشگاه مشهد، در سال 1318 خورشیدی، با راه‌اندازی آموزشگاه عالی بهداری برداشته شد. در سال 1328 با انتشار نخستین آگهی پذیرش داوطلب برای رشتۀ پزشکی، آموزشگاه عالی بهداری جای خود را به دانشکدۀ پزشکی داد و در دوم آذر همان سال به طور رسمی گشایش یافت.
پس از تأسیس دانشکدۀ ادبیات در سال 1334 و موافقت با راه‌اندازی دانشکدۀ علوم معقول و منقول، شرایط قانونی برای تأسیس دانشگاه فراهم شد و در آبان 1335 وزارت فرهنگ مجوز «دانشگاه مشهد» را با محوریت سه دانشکدۀ پزشکی، ادبیات و علوم معقول و منقول (الهیات) صادر کرد. این دانشگاه در سال 1353 به «دانشگاه فردوسی» تغییر نام یافت و بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 «دانشگاه فردوسی مشهد» خوانده شد.

مرکز آثار مفاخر و اسناد

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با هدف جمع‌آوری، حفظ و نشر اسناد تاریخی دانشگاه و آثار و اسناد مفاخر و پیشکسوتان در سال 1383 تأسیس شده و بعد از وقفه‌ای طولانی در سال 1393 فعالیت خود را از سر گرفته است. این مرکز بر آن است تا تمامی اسناد و مدارک شامل عکس‌ها، تصاویر، فیلم‌ها، خاطرات، مصاحبه‌ها و هر آنچه تاریخ پربرگ و بار دانشگاه و فعالیت‌های اعضای برجستۀ آن را در بردارد، گردآوری کند و همچون میراثی ماندگار محافظت نماید.
در این راستا موزۀ دانشگاه با هدف نمایش پیشینۀ درخشان علمی و فرهنگی و ارائۀ دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه بنا نهاده شده است.
ساختمان موزه که پس از تغییر کاربری از سال 1395 در اختیار مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه قرار گرفت، در زمینی به مساحت 550 متر مربع (450 متر مربع فضای نمایشگاهی و 100 متر مربع فضای اداری) و در 8 بخش طراحی شده است.

راهروی ورودی

در این راهرو سیر تحول کالبدی دانشگاه و زمان تأسیس دانشکده‌های مختلف و تعدادی از نقشه‌های هوایی دانشگاه به نمایش درآمده است.

اتاق دیداری-شنیداری

در این اتاق فیلم‌ها و نماهنگ‌های معرفی دانشگاه، مرکز و موزه به نمایش درمی‌آید. همچنین امکان برگزاری کارگاه‌های آموزشی در آن امکان‌پذیر است.
در این گالری تصاویر رؤسای دانشگاه، چهرۀ مفاخر و زندگینامۀ آنان، عکس‌های یادگاری دانشجویان و استادان در دهه‌های نخست تأسیس دانشگاه، تصاویر و اسناد کنگره‌های مهم دانشگاه، میز کار دومین رئیس دانشگاه، شماری از ابزارهای اداری، کمک آموزشی و وسایل اهدایی خانواده‌های استادان برجسته به نمایش درآمده است.

اتاق مطبوعات

در این اتاق بخشی از بازتاب رویدادها و اخبار دانشگاه در روزنامه‌ها نشان داده شده که امکان جست‌وجو با کلیدواژه‌های گوناگون در میان آن‌ها فراهم آمده است.

راهروی گذار

در این راهرو که گالری 1 را به گالری 2 مرتبط می‌سازد، ابتدا نمونه‌ای از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین کتاب‌ها و نشریات دانشگاه به نمایش درآمده و سپس نقش دانشگاه در انقلاب اسلامی سال 1357 و جنگ تحمیلی به روایت تصویر نشان داده شده است.
در این گالری تصاویر از رویدادهای مهم دانشگاه در دهه‌های اخیر، چهرۀ استادان نمونۀ کشوری، نام‌آوران دانشگاه و اعضای ماندگار بنیاد دانشگاهی فردوسی، وسایل و ابزار قدیمی علمی و آزمایشگاهی و دستاوردهای علمی دانشگاه به نمایش درآمده است.

اتاق مرکز

در این اتاق فعالیت‌های متنوع مرکز معرفی شده است.

فروشگاه

در این بخش اشیا و کالاهایی با آرم دانشگاه و اشیاء و کالاهای فرهنگی تولیدشده بر مبنای گنجینۀ موزه به فروش می‌رسد.