Awesome Image

بازدید دکتر باقری قائم مقام وزیر و..

بازدید دکتر باقری قائم مقام وزیر و..

دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور (سطح یک) در تاریخ 6 تیرماه 1398 از موزه و باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.