دیدار با دکتر ذات‌علیان

دیدار با دکتر ذات‌علیان

نشست صمیمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه به منظور دیدار با دکتر غلامرضا ذات‌علیان و سخنرانی دکتر ذات‌علیان در تاریخ 13 آذرماه 1396 در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.