Awesome Image

نشست رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با مدیرکل ارشاد اسلامی

نشست رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با مدیرکل ارشاد اسلامی

نشست رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شهردار مشهد در تاریخ 19 دی‌ماه 1397 در محل باشگاه مفاخر و پیشکوستان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.