دیدار مسئولان موسسه بین المللی منهاج القرآن الکریم از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده الهیات

توضیحات:

کلید واژه:

موسسه بین المللی منهاج القرآن الکریم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده الیهات

  • منبع خبر:

    پیک دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    2 آذر 1392
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: