امضای تفاهم نامه مشترک موسسه رازی و دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات:

کلید واژه:

تفاهم‌نامه، مؤسسه رازی، واکسن، سرم‌سازی، دکتر کافی، دکتر کهرام، دکتر باسامی، دکتر بهرامی

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    2 آذر 1393
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: