برگزاری نشست حقوق حیوانات با عنوان صدای بی‌صدایان در دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات:

کلید واژه:

حقوق حیوانات، صدای بی‌صدایان، دیدگاه فقهی، دیدگاه محیط زیستی

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    29 آبان 1397
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: