انتخاب دکتر محمد صال مصلحیان به عنوان برگزیده پنجمین دوره جایزه علمی علامه طباطبایی

توضیحات:

کلید واژه:

جایزه علمی علامه طباطبایی، گروه ریاضی، محمد صال مصلحیان

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    29 آبان 1398
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: