دیدار سرکنسول کشورهای ترکیه و ترکمنستان با رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات:

کلید واژه:

همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی، گسترش روابط علمی و دانشگاهی، ترکیه، ترکمنستان، دیدار با سرکنسول¬گری

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    4 آذر 1398
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: