کسب مقام اول تیم رباتیک NEXUS دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه در نخستین دوره مسابقات رباتیک دانشجویی کشور

توضیحات:

کلید واژه:

مقام اول، تیم رباتیک NEXUS ، گروه کامپیوتر، مسابقات رباتیک دانشجویی کشور

  • منبع خبر:

    پیک دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    29 آبان 1390
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: