نشست علمی با عنوان موانع توسعه در اقتصاد ایران- بخش کشاورزی در سالن اجتماعات دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دکتر محمود دانشور، دکتر مسعود همایونی فر

توضیحات:

کلید واژه:

موانع توسعه در اقتصاد ایران، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دکتر محمود دانشور، دکتر مسعود همایونی فر

  • منبع خبر:

    پیک دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    1 آذر 1390
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: