افتخارات انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد در چهارمین جشنواره ملی حرکت در تهران

توضیحات:

کلید واژه:

انجمن علمی، جشنواره ملی حرکت، افتخارات

  • منبع خبر:

    پیک دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    2 آذر 1390
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: