دیدار رئیس آکادمی علوم افغانستان و هیأت همراه با دکتر عاشوری، رئیس دانشگاه

توضیحات:

کلید واژه:

دیدار، رئیس آکادمی علوم افغانستان، دکتر عاشوری، رئیس دانشگاه

  • منبع خبر:

  • تاریخ رویداد:

    3 آذر 1388
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: