دیدار مسئولان دانشگاه دولتی لبنان با دکتر عاشوری

توضیحات:

کلید واژه:

دانشگاه دولتی لبنان، دکتر عاشوری، دکتر زهیر شکر

  • منبع خبر:

    پیک دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    30 آبان 1388
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: