اهدا لوح تقدیر به دکتر اسدالله نیکنام به مناسبت ترجمه کتاب مبانی آنالیز از دیدگاه توپولوژی از طرف دکتر معین

توضیحات:

کلید واژه:

دکتر اسدالله نیکنام، دکتر معین

  • منبع خبر:

    پیک دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    30 آبان 1370
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: