انتصاب آقای دکتر عبدالرضا باقری به مقام ریاست دانشگاه فردوسی مشهد و عضویت شورای هماهنگی هیات های امنا

توضیحات:

کلید واژه:

دکتر عبدالرضا باقری

  • منبع خبر:

    پیک دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    30 آبان 1377
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: