تجلیل از استادان و مولفان و مترجمان نمونه دانشگاه

توضیحات:

کلید واژه:

استاد نمونه، مولف نمونه، مترجم نمونه، کتاب برگزیده، کتاب سال، دکتر ابراهیم شکورزاده بلوری، دکتر مهدی مشکوه الدینی، دکتر محمد جعفر یاحقی، دکتر محمد مهدی ناصح، دکترمحمد تقوی، دکتر سید رضا موسوی حرمی، دکتر اسدالله محبوبی، دکتر مهدی سهرابی، دکتر محمد رضا مدرس رضوی، دکتر بهروز جعفر پور، دکتر محمد رضا صدیقی

  • منبع خبر:

    پیک دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    30 آبان 1377
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: