Awesome Image

گنجینه اسناد و نسخ خطی

نسخۀ خطی مرقعات خواجه اختیار منشی گنابادی

از نسخۀ خطی منشآت / مرقعات خواجه اختیار منشی گنابادی چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹، به مناسبت ثبت آن در فهرست آثار ملی (به همت مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی و دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه) در موزۀ دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی شد.

در این مراسم که همزمان با برگزاری آن در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان به صورت زنده در اینستاگرام موزۀ دانشگاه نیز پخش مى‌شد، آقای مکرمی‌فر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، دکتر کافی، رئیس دانشگاه، آقای طغرایی مسئول ثبت آثار ملی میراث فرهنگی استان و آقای خسروی کارشناس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی سخنرانی کردند.
در آغاز دکتر سلمان ساکت، رئيس مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه ضمن خوشامدگویی به مهمانان از همراهی دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی و اداره كل میراث فرهنگی و گردشگری استان در طول روند ثبت اثر تشکر و قدردانی کرد و پس از برشمردن اهمیت نسخ خطی به عنوان ميراثى ماندگار، کسانی که پیشتر نسخه خطی خواجه اختیار را در دست داشتند معرفى كرد و از چگونگی راه یافتن آن به کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی سخن راند.
دکتر رئیسیان پس از دکتر ساکت به مهمانان خوشامد گفت و از این اتفاق مبارک و همکاری همه‌جانبه این سه مرکز فرهنگی ابراز خرسندی کرد. سپس مختصری درباره فرایند شناسایی و رسانه ای شدن این اثر سخن گفت.
در ادامه آقای مهندس طغرایی به اختصار درباره میراث غیرمنقول، میراث معنوی(غیر ملموس) و میراث منقول سخن به میان آورد و فعالیت های میراث فرهنگی خراسان رضوی در زمینه ثبت این آثار را برشمرد و چگونگی ثبت ملی نسخه خطی منشآت خواجه اختیار را بیان کرد. سپس آقای خسروی درباره شخصیت هنری خواجه اختیار منشی گنابادی و عصری که او به خلق آثارش پرداخته مطالبی ایراد کرد.
دکتر کافی رئیس دانشگاه نیز به مهمانان حضوری و مجازی مراسم خیرمقدم گفت و اظهارداشت زیبایی های موجود در هر سرزمین به دودسته طبیعی و انسانی تقسیم می شوند. ایشان مرقّع خواجه اختیار را از آن دسته زیبایی های ساخته دست بشر دانست که مایه مباهات خراسان و خراسانیان است.
در ادامه آقاى مکرمی فر مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی هنر خوشنویسی را مختص کشور ایران و آثار هنری خلق شده در این زمینه را دارای روح عرفانی دانست و با یادکرد اثر خواجه اختیار گنابادی جاذبه اینگونه آثار را ماورایی توصیف کرد.
در بخش پایانی این مراسم از نسخه خطی نفیس منشآت به خط خواجه اختیار منشی گنابادی در موزۀ دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی شد.