Awesome Image

نقش برجسته

دکتر محمد رحیمی‌زاده

در مراسم بزرگداشت دکتر محمد رحیمی‌زاده از نقش برجستۀ ایشان رونمایی شد.

در مراسم بزرگداشت دکتر محمد رحیمی‌زاده که به منظور رونمایی از نقش برجستۀ ایشان در ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، از این اثر هنری که ساختۀ دست هنرمند معاصر خراسانی، هادی عرب‌نرمی است، پرده‌برداری شد.